انواع دیل در پوکر

دیل کردن در پوکر تا چند سال اخیر فقط در بازی های کش گیم لایو(cash game)مرسوم بود اما چند سالی هست که آپشن دیل کردن در سایت های مختلف هم دیده می شود. .دیل کردن در بازی های کش گیم به صورت معمول به 2بار (run it twice) و 3 بار (run it three times) معروف هستند ولی در اکثر سایت های پوکر آنلاین دیل 2بار انجام می شود .
دیل کردن زمانی اتفاق می افتد که 2 یا هر چند بازیکنی که آل این(all in) کرده باشند می تونند دیل کنند که کارت های ترن و ریور(tern & river) و یا فلاپ ،2 یا 3 بار تکرار شود که بستگی دارد در چه مرحله ای آل این کرده باشند این توافق زمانی اجرا می شود که هر چند بازیکنی که آل این کرده باشند ،دیل را تایید کرده باشند که دیلر موظف است ترن ، ریور یا کل فلاپ را دو یا چند بار بزنند.در صورتی که فقط یک بازیکن تمایل به دیل کردن را ندارد،دیل انجام نمی گیرد.
بنابراین مثلا در دیل 2بار (twice)دو نتیجه متفاوت ایجاد می‌کند. پات به دو نیمه مساوی تقسیم می شود و نیمه اول پات با توجه به اولین مجموعه کارت هایی که روی فلاپ زده شده به برنده دست در دور اول تعلق می گیرد و نیمه دوم پات با توجه به دست برنده از مجموعه دوم کارت های پخش شده به دست برنده تعلق می گیرد.این روند در دیل 3بار هم به همین شکل است فقط پات به 3قسمت تقسیم می شود.


یه مدل دیگه از دیل هم هست که مخصوص ایرانیا است که در ایران رواج دارد به آن دیل 2 از 3 می گویند به این معنا است که اگه یک پلیر بار اول را ببرد و بار دوم را پلیر دیگر ببرد دیگه بار سوم زده نمیشه و کل پات تقسیم بر 2 میشود ولی اگر در حالت دیگر بازیکنی هم در بار اول برنده باشد و هم در بار دوم برنده باشد،در این صورت بار سوم زده خواهد شد که اگر بار سوم بازیکن دیگری برنده شود ،یک سوم به او تعلق میگیرد.
در کل دیل کردن به شما کمک میکنه که واریانس خود را کاهش دهید و با ریسک کمتری بازی کنید

تاریخ

05/19/2022

نویسنده

flp-support

5.0
بدون دیدگاه
169

Copyright © 2022 flopbaz, All Rights Reserved.