برنامه های یوتیوب

قسمت اول : معرفی برنامه فلاپ باز

://www.youtube.com/watch?v=Z5S5bVMS3lU

بررسی و بازی در سایت جی جی پوکر (GG Poker)

https://www.youtube.com/watch?v=Yqe11zcTGWI

بررسی و بازی در جی جی پوکر در موبایل (GG Poker)

https://www.youtube.com/watch?v=lsU4S2_AB9Q

بررسی و بازی در سایت 7ایکس ال (7XL)

https://www.youtube.com/watch?v=udp1K72oGz4

بررسی و بازی در سایت نچرال 8 (natural8)

https://www.youtube.com/watch?v=mUWBlvBMiPQ

بازی تورنمنت در سون ایکس ال (7XL)

https://www.youtube.com/watch?v=sQ-o2kuooLg&t=4s

تاریخ

03/31/2022

نویسنده

flp-support

5.0
بدون دیدگاه
49

Copyright © 2022 flopbaz, All Rights Reserved.