تورنمنت بانتی ریور پوکر

ازین پس هر چهار شنبه راس ساعت 9 شب ریور پوکر تورنمنت بانتی تگزاس هلدم 200 ملیون تومانی برگزار میکند. تورنمنت بانتی با دیگر تورنمتهای پوکر متفاوت است و به انواع مختلفی برگزار میشود. با تورنمنت بانتی ریور پوکر شما برای دریافت جوایز نیازی نیست حتماً جزء برنده های تورنمت باشید! به این شکل است که شما ابتدا برای ثبت نام 5 ملیون تومان پرداخت میکنید ، هر بازیکنی را که از بازی خارج کنید مبلغ 2.5 ملیون تومان دریافت خواهید کرد و 2.5 ملیون دیگر هم سیستم بابت گارانتی تورنمنتی که برای نفرات اول تا پانزدهم در نظر گرفته شده برداشت خواهد کرد. و همچنین اگر مقدار کل مبلغ جمع آوری شده از 200 ملیون بیشتر باشد سیستم آن را بین برنده ها تقسیم خواهد کرد.

تاریخ

05/02/2022

نویسنده

flp-support

5.0
بدون دیدگاه
425

Copyright © 2022 flopbaz, All Rights Reserved.