لیمپ کردن (limp)

لیمپ زمانی اتفاق میفته که بازیکنی با دست نسبتا خوبی به شرط بازی اضافه نکرده (raise نداده)و همان مقدار ساده بلایند بازی را کال می کند.معمولا از پوزیشن under the gun که به بازیکن بعد از بیگ بلایند گفته میشه،فرصت لیمپ کردن به وجود می آید که بازیکن با انجام دادن این کار منتظر می ماند تا ببیند بقیه بازیکنان چطوری با کارت های دستشان بازی و یا اکت (act) می کنند.
لیمپ کردن معمولا یک استراژدی ضعیف و غیر فعال در نظر گرفته می شود وبیشتر در بین بازیکن های تازه کار دیده می شود تا بازیکن های با تجربه،که ترجیع می دهند در صورت داشتن دست قوی ، با افزایش شرط توسط حریف (raise) وارد بازی بشن.با این کار شما نشان می دهید که دست قوی ای دارید مثل AA .


لیمپ کردن در پوزیشن اسمال بلایند با یه دست قوی می تواند تاکتیکی برای استفاده در برابر یک بازیکن در بیگ بلایند و یا سایر بازیکن ها باشد.می تونید پیش بینی کنید که آن ها ریز (raise) می کنند که این فرصت را داشته باشید که یا شما کال (call) کنید و فلاپ را ببینید و یا دوباره ریز کنید.
یک مثال از لیمپ کردن این است که شما بازیکنی هستید که در پوزیشن under the gun قرار دارید و اولین اکشن قبل از فلاپ را دارید.حداقل شرط بیگ بلایند همان بلایند بازی که از قبل تعیین شده 10 تومان است، بنابراین شما آن شرط را وارد بازی (call) میکنید
سپس این اکشن در میان باقی پلیرهای میز ادامه می‌یابد و سایر بازیکنان این انتخاب را دارند که کال کنند، ریز کنند یا فولد کنند. اگر همه فولد کنند و بیگ بلایند چک کند، پس فقط شما دو نفر در پات هستید، به اضافه 5 تومان از اسمال بلایند، که فولد کرد.
اغلب، در سناریوی فوق، یکی از بازیکنان دیگر شرط را افزایش (raise)می دهد. سپس می تونید انتخاب کنید که فولد کنید(fold) ، کال کنید (call) یا دوباره ریز(re raise )کنید. اگر برای کال کردن با دست خود و افزایش شرط (re raise) آمادگی ندارید، با لیمپ کردن، استک(stack)یا مقدار چیپ خود را هدر داده‌اید.
در هر حال، لیمپ کردن به عنوان یک حرکت مبتدی و بازی ضعیف در نظر گرفته می شود. اما اگر آماده برای افزایش هر گونه ریز از سوی پلیر های هجومی و ریزر را دارید، می تونید از این روش به عنوان یک تاکتیک استفاده کنید.

تاریخ

04/18/2022

نویسنده

flp-support

5.0
بدون دیدگاه
94

Copyright © 2022 flopbaz, All Rights Reserved.